Acompañando a 86.000 habitantes no seu día a día para ofrecerlles a mellor calidade sobre os servizos xestionados.

Lembra que para combatir millor o COVID os contenedores mellor pechados

LEMBRA QUE PARA COMBATIR MILLOR O COVID OS CONTENEDORES MELLOR PECHADOS

Lémbrase que para combatir millor o COVID-19 cando se deposite o lixo, este debe ir en bolsas pechadas e unha vez depositado, os contenedores deben deixarse pechados.

Non vos olvidedes de ir a depositar o lixo millor con luvas e de desinfectar as mans con auga e xabón ou xel hidroalcoólico