Acompañando a 86.000 habitantes no seu día a día para ofrecerlles a mellor calidade sobre os servizos xestionados.

Planificación mes de decembro: Recollida de enseres

Durante o mes de decembro de 2020, tendo en conta que os festivos do día martes 8 de decembro (festividade da Concepción) e o día 25 de decembro (Navidade), os servizos de recollida de papel-cartón, voluminosos, vidrio e lavado de contenedores nos concellos da Mancomunidade será o seguinte que figura no documento adxunto